Víkend v Mostě

INFORMAČNÍ DOPIS PRO ÚČASTNÍKY AKCE

Chceme vám všem poděkovat za to, že jste zaslali své výtvarné výtvory a díl,  divadelní scénky, své písničky! Moc se nám to líbilo. Těšíme se, že se s vámi všemi potkáme v Mostě na víkendu Umělecké šestky 2017. Zasíláme vám téměř poslední informace před víkendem a také úkoly, na které se ještě připravte. Pozorně čtěte! Pořadatelé mají již nyní plné ruce práce, aby se vše podařilo. Věříme, že nám vyjde vše, co plánujeme, i počasí a vše si užijeme vy i my. Už se na vás moc těšíme!

PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY ÚKOLY TÝMŮ Z CELÉ REPUBLIKY

(složky na G-disku se zaslanými “vstupenkami”/úkoly, které jste plnili v rámci zadání před U6)

Místa konání Umělecké šestky 2017

 • Ubytování, stravování (snídaně) – býv. 13. ZŠ v Mostě (dnes SSŠMaEP), ul. E. Basse, Most
 • Stravování (sobotní oběd a večeře) – jídelna Archa, Most (cca. 200 od ZUŠ F. L. Gassmanna)
 • Divadelní a výtvarná šestka – prostory a areál ZUŠ Moskevská, Most
 • Zpívající šestka, zahájení a sobotní večer – areál ZUŠ F.L.Gassmanna, ul. Obr. Míru, Most
 • Rukodělné odpoledne 4.11. (doprovodný program) – areál ZUŠ F.L.Gassmanna, ul. Obr. Míru, Most

Informace k příjezdu účastníků 3.11.2017

Příjezd účastníků a příchod do místa ubytování bude možný v pátek 3. 11. od 16:00 do 18:00 hodin (dřívější příchod hlídek, ani uložení a uschování věcí, není možný s ohledem na výuku ve škole, kde je ubytování zajištěno, plánek cesty ke škole naleznete na našich webových stránkách nebo níže v tomto textu).

Dovolujeme si uvést několik doporučení pro dopravní spojení z různých koutů republiky do Mostu.

 • Ze směru od Plzně (trať č. 160) přímé rychlíkové spojení – výstup na nádraží ČD v Mostě
 • Ze směru od Chebu (trať č. 130, resp. 140) přímé rychlíkové spojení – výstup na nádraží ČD v Mostě
 • Ze směru od Ústí nad Labem – trať 130 (Liberce, Prahy, Kolína) přímé rychlíkové spojení. V případě dopravy od Liberce a Kolína přestup v Ústí nad Labem – výstup na nádraží ČD v Mostě
 • Autobusové spojení je možné, příliš jej nedoporučujeme, cesta autobusem je poměrně dlouhá a ne úplně pohodlná. Nicméně z Prahy je možné přímé spojení do Mostu. Nově je zavedena linka Student Agency z Prahy – Hradčanská. V případě využití autobusové dopravy vystupte (ideálně) na zastávce Most – Rudolická.

Informujte nás, prosím (kontaktní osobu), jak do Mostu dorazíte a jakými dopravními prostředky a zda budete chtít využít spojku, kterou případně zajistíme.

Kontakt pro veškerou komunikaci s účastníky:

Ubytování a stravování

Ubytování – je zajištěno v prostorách střední školy SSŠMaEP v E. Basse 1142/9 v Mostě (býv. 13. ZŠ, místo bývalých místních skautských kluboven). Se školou je domluveno ubytování na karimatkách, ve vlastních spacácích v tělocvičně nebo ve třídách.  Škola má rekonstruovaná všechna sociální zázemí, k dispozici nejsou sprchy. Důležité jsou přezůvky!!!

Stravování – je zajištěno od sobotní snídaně až po nedělní oběd (balíček na cestu domů). Pátek si řeší týmy samostatně. Snídaně a svačiny zajišťují mostečtí skauti a servistým akce, sobotní oběd a večeře bude zajištěna v jídelně Archa poblíž ZUŠ F. L. Gassmanna, tedy místa konání dílčích aktivit celé akce. Není nutné mít vlastní ešus, lžíci a hrneček. Pitný režim zajištěn po celou dobu konání akce, bude fajn když bude mít každý svůj hrneček/plecháček.

Úkoly pro účastníky

Před víkendem jste zasílali “vstupenku” na akci. Vybrali jste si svůj obor (svou šestku) a splnili jste zadání. Na víkendu Umělecké šestky na vás ale čekají další úkoly a aktivity. Tak tedy, zadání:

1.úkol – připravte si na víkendové setkání

Zpívající šestka

 • Úkol na víkend: Vyberte si melodii ze známé písničky a přetvořte její text. V textu musejí být obsažena minimálně 3 slova ze symbolického rámce vlčat, světlušek nebo žabiček. Píseň na soutěži zazpivejte a zahrajte při tom na netradiční hudební nástroje (jakékoli jiné,než na které se vyučuje hra v lidušce, v ideálním případě ‚po domácku vyrobené – jako např. dvě lžíce, apod). Ozvučení v místě konání zpívající šestky bude zajištěno.

Divadelní šestka

 • Úkol na víkend: Vymyslete, připravte a nacvičte krátkou divadelní skeč v maximální délce 5 minut na téma „Jak by dopadla pohádka, kdyby hlavní hrdina, např. princ/princezna byli vlčetem/světluškou“. Vyber pohádku, jejíž hlavní příběh je všeobecně známý (třeba Šípková Růženka, Sněhurka a 7 trpaslíků, Bajaja, Popelka nebo např. Na vlásku, Ledové království, Rebelka, atp.). Rekvizity si vyrobte a přivezte. Ozvučení v místě konání divadelní šestky bude zajištěno.

Výtvarná šestka

 • Úkol na víkend: Přesné znění úkolu bude zveřejněno až při zahájení výtvarné šestky v sobotu ráno. Ale nebojte se, vše zvládnete i bez nějaké přípravy před víkendem.

2.úkol – medailonky ke svému představení

Chceme jednotlivé týmy představit na zahajovacím ceremoniálu. Zajímají nás odpovědi na tyto otázky, které zodpovíte při zahajovacím večeru v pátek. Připravte se na to, že se vás moderátor večera zeptá na zhruba toto:

 • Odkud přijíždí váš tým (město, vesnice, …)
 • Počet členů výpravy (kolik vás je na Umělecké šestce)
 • Počet členů oddílu (jak velký oddíl reprezentujete)
 • Nejoblíbenější aktivita oddílu/roje/šestky (co rádi děláte, jíte, umíte…)

Pokud máte oddílovou nebo družinové/šestkové vlajky, určitě je nezapomeňte vzít s sebou!

Na akci si také můžete vzít zcela jistě váš dres nebo trička, která vás odliší od ostatních týmů.

Informace k platbě účastnického poplatku

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč. Platí jak pro účastníky – soutěžící, tak pro doprovody hlídek nebo pro nesoutěžící. Účastnický poplatek zasílejte na účet ORJ Most číslo: 2301145085/2010, s variabilním symbolem 666číslostřediska (např. 66642501), do poznámky k platbě připište název týmu a město.

U registrace účastníků bude vybírán účastnický poplatek v případě, že vás například dorazí více. Zároveň všechny týmy obdrží potvrzení o zaplacení zálohy na účet okresu a samozřejmě potvrzení o platbě doplatku účastnického poplatku.

Členové servistýmu platí účastnický poplatek ve výši 150,- Kč při registraci v místě konání akce.

Předpokládaný harmonogram víkendu

Pořadatelé nyní poměrně intenzivně ladí průběh celé akce. Téměř finální podobu harmonogramu budeme zasílat ve středu před akcí (tedy 1. 11. 2017). V tuto chvíli je možné se zachytit těchto orientačních bodů a časů.

Pátek Sobota Neděle
od 16:00 příjezdy 7:30 budíček, snídaně 7:30 budíček, snídaně (převzetí svačiny, balíčku na cestu domů)
do 18:00 ubytování (13.ZŠ) a večeře (vlastní) 8:45 odchod na ZUŠky 9:00 doprovodný program dle výběru
19:00 zahájení (ZUŠ F. L. Gassmanna, ul obr. Míru) 9:00 – 14:00 aktivity v rámci Umělecké šestky v ZUŠkách 12:00 a dále odjezdy
22:00 večerka 12:00 oběd v ZUŠ (Archa, rozvoz – ZUŠ Moskevská) Úklidy prostorů (servistým)
14:00 vernisáž soutěže Most (ZUŠ F.L.Gassmanna)
15:30 – 17:00 rukodělné odpoledne/doprovodný program (ZUŠ F. L. Gassmanna)
17:30 – 19:00 večeře (jídelna Archa)
19:30 – zábavný večer (ZUŠ F. L. Gassmanna)
21:30 odchod do místa ubytování
22:00 večerka

Vybavení účastníků

Rádi bychom upozornili na nutné vybavení pro tuto akci. Nezapomeňte na přezůvky nutné pro pohyb ve škole i v prostorách ZUŠek, kde budou probíhat jednotlivé aktivity.

V rámci programu je počítáno s pátečním a sobotním večerním programem. Nezapomeňte tedy na pravděpodobnou nutnost teplejšího oblečení (může být chladno při přesunech mezi místy konání). Nezapomeňte na láhev na pití. Pitný režim bude zajištěn v jídelně i na sportovištích. Dobré bude mít také vlastní hrneček. Nezapomeňte na případné rekvizity, hudební nástroje, aj., které budete potřebovat pro svá vystoupení. Počítejte s tím, že v sobotu bude odchod z místa ubytování cca. v 8:45 a návrat do místa okolo 21:30.

Doprovodný program pro účastníky

Připravujeme na neděli 5.11. od 9:00 do 12:00 nabídku doprovodného programu, který si myslíme, že by vás mohl zaujmout, než pojedete domů. Snažíme se zajistit dobré podmínky (vstupné). Přemýšlejte zatím o tom, co by vás zaujalo a čeho byste se chtěli zúčastnit.

 • Aguadrom
 • Planetárium
 • vrch Hněvín- hvězdárna + rozhledna
 • Laser aréna
 • Jungle aréna
 • Představení s živou liškou

Ve středu 18.10. zveřejníme podrobnosti k doprovodnému programu. Případné vstupné (budeme se snažit jej maximálně snížit) nebude součástí účastnického poplatku.

Odjezdy v neděli

Odjezd účastníků je možný v neděli ráno, podle vašich možností. U snídaně si vyzvednete balíček na cestu. Budete-li chtít, je možné využít některou z nabídek doprovodného programu, a do doby odjezdu si nechat své věci v místě ubytování. Nejpozději do 12:30 je však nutné školu vyklidit.

Už teď se na všechny těšíme!

Pořadatelský tým z Mostu a okolí, tým instruktorů a frekventantů Lesní škola Vlčácká a světluška