Kvalifikační úkoly pro šestky

Velmi zdařilé a povedené úkoly od vás všech k nám dorazily. Chcete vidět zpěv druhých? Divadelní medailonky či výtvarná díla? Mrkněte

G-Disk akce se všemi zaslanými kvalifikačními výtvory

!!! POZOR NA AKCI JSTE OBDRŽELI ZADÁNÍ S DALŠÍMI ÚKOLY

– ČTĚTE DOPIS PRO ÚČASTNÍKY !!!

—————————————————————————————————–

Na Uměleckou šestku je potřeba se přihlásit a zaslat kvalifikační úkol. Moc se těšíme na Vaše nápady, divadelní scénky a vystoupení, písničky a výtvarná díla. Vše naleznete níže, v textu podmínek. Zadání soutěžních vystoupení (se kterými dorazíte do Mostu) zveřejníme ještě před prázdninami tak, abyste měli čas a prostor se dobře připravit.

Výtvarná šestka 

Kvalifikační úkol: Koláž „Mého místa“ – G-Disk akce se všemi zaslanými kvalifikačními výtvory

Vyrobte 3D koláž z přírodních materiálů prezentující vaše nejoblíbenější šestkové/oddílové místo, kde se cítíte úplně nejlépe. Vaše dílo vyfoťte a fotografii zašlete. Rozsah není jakkoli omezen. Zašlete fotografii v dostupné velikosti dokumentující váš výtvor.

Úkol na víkend: Přesné znění úkolu bude zveřejněno až při zahájení výtvarné šestky v sobotu ráno. Ale nebojte se, vše zvládnete i bez nějaké přípravy před víkendem.

Zpívající šestka

Kvalifikační úkol: Píseň o „Mém domově“ – G-Disk akce se všemi zaslanými kvalifikačními výtvory

Nazpívejte společně píseň o svém domově. Žánr není nijak omezen. Zašlete audio soubor v dostupných formátech dokládající splnění úkolu.

Úkol na víkend: Vyberte si melodii ze známé písničky a přetvořte její text. V textu musejí být obsažena minimálně 3 slova ze symbolického rámce vlčat, světlušek nebo žabiček. Píseň na soutěži zazpivejte a zahrajte při tom na netradiční hudební nástroje (jakékoli jiné,než na které se vyučuje hra v lidušce, v ideálním případě ‚po domácku vyrobené – jako např. dvě lžíce, apod). Ozvučení v místě konání zpívající šestky bude zajištěno.

Divadelní šestka

Kvalifikační úkol: Divadlo o „Mém městě“ – G-Disk akce se všemi zaslanými kvalifikačními výtvory

Připravte si ve své smečce či roji reklamu na své město. Tu sehrajte, natočte na video a zašlete. Rozsah zkuste do cca. 4 minut. Zašlete video v dostupných formátech dokládající splnění úkolu.

Úkol na víkend: Vymyslete, připravte a nacvičte krátkou divadelní skeč v maximální délce 5 minut na téma „Jak by dopadla pohádka, kdyby hlavní hrdina, např. princ/princezna byli vlčetem/světluškou“. Vyber pohádku, jejíž hlavní příběh je všeobecně známý (třeba Šípková Růženka, Sněhurka a 7 trpaslíků, Bajaja, Popelka nebo např. Na vlásku, Ledové království, Rebelka, atp.). Rekvizity si vyrobte a přivezte. Ozvučení v místě konání divadelní šestky bude zajištěno.

Kontaktní osoba: Filip Raboch – Filda

Telefon: +420 731 709 558

E-mail: filip.raboch@skaut.cz

Adresa pro zaslání klasickou poštou: CEV VIANA, Schola Humanitas, Michal Tarant, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

Videa, audio soubory nebo fotografie zašlete e-mailem nebo prostřednictvím www.uschovna.cz. Vždy však zašlete nebo přiložte průvodní „list“, abychom si zaslané materiály dobře dokázali přiřadit. Každý zaslaný kvalifikační úkol bude potvrzen, v případě že neobdržíte potvrzující zprávu od br. Fildy do 3 dnů od zaslání, raději znovu napište nebo zavolejte.

Do celkového hodnocení účastníků se bude počítat zaslaná vstupenka i tvorba a vystoupení na akci samotné.