Víkend proběhne v Mostě

Víkendové setkání Umělecké šestky 2017 proběhne v Mostě a připravuje jej skautský okres Most ve spolupráci se středisky v Mostě, Litvínově a Lounech. Víkend plný divadelní tvorby, zpěvu a rukodělných aktivit se uskuteční ve dnech 3. – 5. 11. 2017.

Předpokládáme ubytování v areálu 4. ZŠ v ul. V. Talicha nebo býv. 13. ZŠ v ul. E. Basse v Mostě. Pro divadelní šestku dojednáváme prostor v Mostecké knihovně. Zpívající šestka a výtvarná šestka by se mohla uskutečnit v areálu ZUŠ školy v Moskevské ul.

Dost pravděpodobně vám tyto objekty, ani ulice nic neřeknou. Nebojte se však, připravujeme pro vás prima víkend naplněný vším tím, čím Umělecká šestka předpokládá – vaší tvorbou, skvělými zážitky, doprovodným programem i prima ubytováním a dobrým jídlem!

Nedokážeme zatím přesně stanovit cenu, která vás jistě bude zajímat. Počítáme však, že by maximální výše účastnického poplatku za jednoho účastníka byla 250,- Kč.

Už teď se na všechny těšíme!

Pořadatelský tým z Mostu a okolí, tým instruktorů a frekventantů Lesní škola Vlčácká a světluška

Přípravy startují

Umělecká šestka je celostátní akcí pro vlčata a světlušky, která spadá do koncepce celostátních akcí pro tuto výchovnou věkovou kategorii. Je zaměřená na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření.

Umělecká šestka není zaměřená na jeden umělecký projev, chce dát možnost účastníkům ukázat své dovednosti v oblasti divadla, zpěvu, výtvarna i fotografie. Kromě samotných soutěží akce nabízí i kulturní a zábavný vedlejší program.

V roce 2017 se akce uskuteční v termínu 3. – 5. listopadu v Mostě.