V Mostě proběhlo celostátní skautské setkání zaměřené na rukodělnou tvorbu, zpěv a divadlo

Bezmála dvě stovky účastníků dorazilo na celostátní skautské setkání nejmladších skautů a skautek z celé republiky. Jednadvacet týmů tzv. vlčat, světlušek a žabiček z více jak 10 měst se zúčastnilo dalšího ročníku skautské Umělecké šestky. Ta je zaměřena na rukodělné, výtvarné, hudební a divadelní aktivity nejmladších členů skautského hnutí. Do celostátního kola soutěže, které se uskutečnilo ve dnech 3. – 5. 11. 2017 v Mostě postoupil každý z týmů, který prošel kvalifikačním sítem, splnil úkoly, které byly zadány a plněny v oddílech a střediscích po celé zemi na jaře a v průběhu letních prázdnin a prvních podzimních týdnů.

Mezi hlavní cíle akce lze zařadit především podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření, dále je pak snahou podpořit motivaci k zapojení tvořivých programů do programů skautských oddílu po celé republice, podpora rukodělného, výtvarného a kreativního tvoření jednotlivců. Letošní ročník pořadatelé také zaměřili programovou nitkou, zadáním úkolů a aktivit, k podpoře sounáležitosti a vztahu k místu bydliště a ke svému okolí. Každý z účastníků si na akci mohl začít plnit libovolné body z tzv. odborek souvisejících tematicky s akcí a po návratu si odboru hudebníka, výtvarníka, herce či zpěváka, dokončit v běžné oddílové činnosti.

OFICIÁLNÍ FOTOGALERIE (Děkujeme Tomášovi)

SLAIDSHOW Z FOTEK

ÚLOŽIŠTĚ KVALIFIKAČNÍCH ÚKOLŮ

Během víkendového setkání v Mostě skauti zaplnili areály obou mosteckých základních uměleckých školách. Výtvarná tvorba a divadelní část probíhala v ZUŠ Moskevská, hudební část pak v ZUŠ F. L. Gassmanna. Zde také proběhla slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků celé akce.

Mostečtí skauti mysleli také na místní děti. V září byla vyhlášena soutěž pro děti ve věku 6 až 11 let s názvem „Moje město, Můj domov.“ Do soutěže zaslalo svá díla třiapadesát dětí ze 7 škol. Vernisáž všech výtvarných děl a fotografií a předání ocenění proběhlo v sobotu 4.11. v rámci skautské Umělecké šestky.

V sobotu na skautskou akci navazovalo rukodělné a tvořivé odpoledne pro širokou veřejnost. Pro všechny zájemce, kteří měli chuť si něco vyrobit nebo namalovat, bylo připraveno více jak 10 stanovišť se zajímavými rukodělnými aktivitami a workshopy. A bylo plno. Areál ZUŠ F. L. Gassmanna byl naplněn odhadem okolo 200 návštěvníky.

Uměleckou šestku 2017 realizoval skautský okres Most, spolu se středisky v Mostě, Litvínově a Lounech. Celkem se zúčastnilo 145 dětí, o které se starala pětadvacítka dospělých doprovodů. Na vše dohlížela patnáctičlenná porota a o servis a zázemí se starala další dvacítka dospělých dobrovolníků.