Rukodělné odpoledne pro účastníky i pro veřejnost slavilo úspěch

Doslova „škola plná rukodělných aktivit a workshopů!“ Tak se dá shrnout to, co proběhlo v sobotu 4.11.2017 v místní ZUŠ F. L. Gassmanna.

V sobotu na skautskou akci Umělecká šestka 2017 navazovalo rukodělné a tvořivé odpoledne pro širokou veřejnost. Pro všechny zájemce, kteří měli chuť si něco vyrobit nebo namalovat, bylo připraveno více jak 10 stanovišť se zajímavými rukodělnými aktivitami a workshopy. A bylo plno. Areál ZUŠ F. L. Gassmanna byl naplněn odhadem okolo 200 návštěvníky.