Umělecká šestka 2017

Umělecká šestka je celostátní akcí pro vlčata a světlušky, která spadá do koncepce celostátních akcí pro tuto výchovnou věkovou kategorii. Je zaměřená na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření.

Umělecká šestka není zaměřená na jeden umělecký projev, chce dát možnost účastníkům ukázat své dovednosti v oblasti divadla, zpěvu, výtvarna i fotografie. Kromě samotných soutěží akce nabízí i kulturní a zábavný vedlejší program.

V roce 2017 se akce uskutečnila v termínu 3. – 5. listopadu v Mostě.

INFO V AKTUALITÁCH /// OFICIÁLNÍ FOTOGALERIE (Děkujeme Tomášovi) /// SLAIDSHOW Z FOTEK /// ÚLOŽIŠTĚ KVALIFIKAČNÍCH ÚKOLŮ